Renovació d’instrumental de la Banda 2021


La Banda renova part de l’instrumental de percussió i adquereix un nou clarinet baix amb l’ajuda de l’IVC, Institut Valencià de Cultura.