Domiciliació Bancaria Quota de Soci

Si vols domiciliar la teua quota de soci/a tens dues possibilitats:

  1. Omplir el formulari adjunt a aquesta pàgina
  2. Descarregar el pdf interactiu, omplir, imprimir i presentar-lo a al teu banc o caixa d’estalvis. Descarregar PDF

 

 

Nom (obligatori)

Cognoms (obligatori)

DNI/NIF (obligatori)

Adreça (obligatori)

C. Postal (obligatori)

Població(obligatori)

email (obligatori)

Telèfon (obligatori)

Dades Bancaries

Entitat Bancaria (obligatori)

IBAN (obligatori)

Num Compte (obligatori, 20 digits i sense guions)

Titular (obligatori)

NIF/CIF (obligatori)

Data (obligatori)

Acepte la política de privacitat