Skip to main content

Historia de la Societat

Sabem que al voltant de 1915 va existir a Foios una murga, però es tractava d’una agrupació musical amb instruments artesanals que tenia un caràcter més bé burlesc. caldrà arribar el 19 de setembre de 1921 perquè un grup de veïns de Foios apassionats de la música fundaren el Centre Artístic Musical Santa Cecília. El seu primer president fou Andrés Mollà i Mariano Puig fou el nostre primer director de banda.
La història de la banda ha anat creixent amb una successió ponderada de mestres directors, de premis i de progressos.
Amadeo Gascó, amb el qual es guanya el Primer Premi del Certamen de Requena en 1929.
Miguel Rodrigo Corell, primer director fill de Foios, amb diversos premis en concursos de passa-carrers de Falles.
 Miguel Rodrigo Plasencia, amb el qual, a més de premis com el Primer Premi al Certamen de Bandes Civils de València i a la millor direcció l’any 1961, la banda i l’escola experimentaren un creixement considerable als anys 60 i 70.
 Prengueren el relleu Enrique Ros Sanlucas, amb el qual la banda guanya en 1983 el Primer Premi al Certamen “Ciutat de Cullera”, Ramón Ramírez i Beneyto, Manuel Enguídanos Cotanda, amb qui es va obtenir en 1985 el Primer Premi al Certamen “Ciutat de València”;
José Domínguez Peñarrocha (fundador de la Coral), Josep Sanz Biosca i Francisco Luis Brunet.
 A l’etapa de Vicent Puchol i Calvo com a director, a més d’un important impuls a l’escola de música, la banda obté el Primer Premi de la segona secció al Certamen Internacional “Ciutat de València” l’any 2004, el Primer Premi i Menció d’Honor de la primera secció del Certamen “Vila d’Altea” en 2009 i el Primer Premi de la primera secció al Certamen Internacional “Ciutat de València” l’any 2015.
La Banda conta actualment en uns 90 músics actius i l’actual director des de 2017 és José Martínez Colomina, amb qui la banda aconseguí el Primer Premi i Menció d’Honor a la secció especial del Certamen de la Diputació de València en 2019.